Historia

Historia

”Bemböle Kaffestuga är väl bibehållen, en av de äldsta manbyggnaderna i Esbo. Har också som café blivit ett begrepp”.

Bell är den sista hården i Bemböle som ännu finns kvar på sin ursprungliga plats. Manbyggnadens stugsida har uppenbarligen liksom kammaren (nu kök) och förstugan byggts år 1737. Salen är tillbyggd senare, kanske i början av 1800-talet. Trots ändringar för cafébruk har stugans ursprungliga brutna innertak och de grova sparrarna sparats.

Bell var i början  av 1600-talet en av de tio gårdarna i den vidsträckta byn. Under stora ofreden 1713-1721 var rysk militär i åratal inkvarterad på hemmanen i Bemböle. Efter kriget var Bell så nedbränt att inte ”en enda husknut” fanns kvar. Redan på 1760-talet verkade ett gästgiver i den nya stugan på Bell. Platsen var perfekt, ty vägen förgrenade sig till Helsingfors från Kungsvägen.

Då den gamla byggnaden år 1916 hotades av rivning hyste man planer på att utnyttja den som museibyggnad. Det förverkligades inte, men lyckligtvis bevarades byggnaden ändå. Åren 1917-1938 var Bell tidvis statkarlsbostad, skomakarverkstad, klassrum osv. Caféverksamheten inleddes 1939. Under vinterkriget var barnmorskeinstitutets förlossningsavdelning inrymd i byggnaden. Efter kriget fortsatte caféverksamheten igen och Bemböle Kaffestuga är sen dess mycket välkänd och populär som mat- och kaffeplats.